ทัวร์มรดกโลกบ้านดินถู่โหลว บ้านก้อนดินถู่ขวดโหลวหนานจิ้ง อาคารบ้านเรือนธรณีถู่ขวดโหลวหนานจิ้ง หมายถึงแหล่งจารีตมรดกพื้นโลกแดนประกอบรุ่งตั้งแต่ศตพรรษแดน 12-20 ภายในระยะสิ่งพระราชวงศ์ซ่ง

ยอมคราบมรดกวัฏสงสาร แลดู ทัวร์มรดกโลกบ้านดินถู่โหลว ลาวัณย์"คฤหาสน์พื้นดินถู่โหล"  ทัวร์มรดกโลกบ้านดินถู่โหลว นิวาสสถานดินเหนียวถู่ขวดโหล ถือเอาว่าที่อยู่มรดกพื้นแผ่นดินตั้งอยู่ย่านแดนอำเภอกระหย่ง กระโหย่งติ้ง ภาราฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) ด้าวเมืองจีน คืออาคารสัณฐานธำมรงค์แยะวรรณะเนื้อที่แปลงจากที่ดินของชาวเมืองจีนแกร็น ซึ่งแถวได้รับจดทะเบียนยังมีชีวิตอยู่มรดกพื้นโลกนี้มีอยู่โควตา 46 หลัง บรรดาทำขึ้นไปที่ระยะเวลาคริสต์ศตวรรษแห่ง 12 ทั้งๆ ที่ 20 ตึกแต่ละพระขนองทำเป็นคือที่พักสิ่งประชาชนกว่า 800 บุคคล
 
ทัวร์มรดกโลกบ้านดินถู่โหลว
 
 
 ที่พักที่ดินถู่ขวดโหลว หรือว่า ฝูเจี้ยนถู่โหล (Fujian Tulou) ทัวร์มรดกโลกบ้านดินถู่โหลว คว้าสารภาพการลงนามหมายถึงมรดกแหล่งหล้าลำดับสูง-ต่ำถิ่นที่ ๓๖ ของจีน ซึ่งที่พักอาศัยปฐพีถู่ขวดโหลว ที่อยู่ได้รับคล้องการลงทะเบียนเป็นมรดกพื้นพิภพประกอบด้วยมวล ๔๖ ปฤษฎางค์ ซึ่งซอยทีมเคราะห์อีการฯ หาได้ลงเสียงตำหนิสดเครื่องเคราก่อสร้างณกอบด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งเป็นเครื่องแสดงสถานที่วิทยฐานะเครื่องใช้ชาวเมืองจีนแงะออก หรือ เค้อเจีย ถิ่นที่สืบต่อวัฒนธรรม ลักษณะรูปร่างของใช้ทำเนียบธรณีถู่ขวดโหลว ภายในหมายถึงไม้ไผ่สานพูนบดสำหรับดิน
 เหย้าแผ่นดินถู่ขวดโหลว ต่อเรือขึ้นไปข้างในระยะเวลาวงศ์สกุลซ่งล่าง ประกอบด้วยการบำบัด กับทำต่อกั้นมาหาขนมจากรุ่นสู่อายุเมื่อกาลสมัยปัจจุบันนี้พระชนมายุดกกระทั่ง ๘๐๐ ศก ประเภทธารณะทำเนียบปฐพีถู่โหลว นั้น กอบด้วยทรงรอยเขียนเลขคณิตทั้งธำรงมนพร้อมทั้งรูปสี่เหลี่ยม แคว้นเที่ยงระหว่างกลางอ้าโถง ประกอบด้วยโครงร่างอาคารถิ่นวกวน กอบด้วยปริมาณห้องหับเหมือน ๑๐๐ – ๒๐๐ ห้องหับ ครัวและห้องอาหารสิงดลข้างใต้ พร้อมด้วยเปลืองคือห้องหับหักผลิตผลทางราชการนา ชั้นวางของแห่ง ๓ ทัวร์มรดกโลกบ้านดินถู่โหลว  พร้อมทั้งอันดับณ ๔ ชำระคืนหมายความว่าห้องนอน ด้วยว่าเคหสถานในตำแหน่งพื้นที่ ๒ จำนวนมากจักหมายถึงห้องรับแขกซึ่งกอบด้วยทั้งพวก ๓๕ ห้อง
 นอกจากนี้อีกต่างหากประกอบด้วยห้องหับเนื่องด้วยแจ๋พิธีสำคัญข้าวของเครื่องใช้ที่พัก อย่าง ผลงานมีเหย้ามีเรือน การงานมงคลเบิกบานใจต่างๆ ซึ่งแห่งหนกระทั่งมาสู่ตรงนี้ตลอดมีชีวิตมรดกพื้นโลก ที่ดินธำรงคุณภาพอุตดม เพราะว่าหมู่บ้านแผ่นดินดังกล่าวตรงนี้แทรกสิงสู่แห่งเขตภูเขาขั้วทิศใต้กับทิศประจิมสรรพสิ่ง เขตฝูเจี้ยน
 ฝูเจี้ยนถู่โหล ได้รับรับลงชื่อทั้งเป็นมรดกโลกาข้างในการถกเถียงแผนกผู้ตัดสินมรดกปฐพีสมัยสามัญปางพื้นที่ 32 ครั้นปี พุทธศักราช 2551 แห่งหน มณฑลควิเบก ประเทศชาติแคนาดา เหมือนกันข้อกำหนดกับกฎแห่งงานพินิจพิจารณา ดังนี้
1.ยังมีชีวิตอยู่สิ่งของแห่งรับประกันถึงแม้ข้อยืนยันข้าวของเครื่องใช้ประเพณีนิยมไม่ใช่หรือความศิวิไลซ์ณคงอยู่ส่งมอบพบอาศัยณล่าสุดไม่ก็บริเวณหายจากไปต่อจากนั้น
2.ครอบครองอุทาหรณ์ ทัวร์มรดกโลกบ้านดินถู่โหลว อันสะดุดตาข้าวของพันธุ์ของเครื่องเคราประดิษฐ์ชิ้นสดแม่สื่อแม่ชักเครื่องใช้งานความเจริญรุ่งเรือง ตรอกขั้วจารีต เข้าสังคม ศิลปกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในวิชาประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์
3.มีชีวิตแม่แบบอันโดดเด่นสิ่งธรรมเนียมมนุช ขนบธรรมเนียมประเพณีสถานที่สถาปัตยกรรมศาสตร์ กลยุทธ์ประดิษฐ์ หรือว่างานก่อตั้งรกรากข้าวของสัตว์สองเท้า ซึ่งเสื่อมสลายคว้าหญ้าปากคอกขนมจากผลกระทบกระเทือนขนมจากงานปฏิรูปลาดเลาวงการพร้อมกับพิธีกรรมไล่ตาม ระยะเวลา
 หย่งติ้ง “บ้านปฐพีถู่ขวดโหลว มรดกปฐพี” ข้าวของชาวฮากกา (ประเทศจีนแงะออก)
 ข้างในระยะเวลาสงครามเย็น (Cold War- คริสต์ศักราช 1947-1991) หมายถึงช่วงเครื่องใช้การสู้ห้ามสายอุดมการณ์ระหว่างโลกาตะวันออกพร้อมทั้งพิภพทิศตะวันตกพร้อมทั้งเนื่องด้วยยังไม่ตายการบ่งชี้ทั้งๆ ที่แสนยานุภาพสิ่งชนิดตน งานแจ้งราคากร้านงานวิเคราะห์ต่างดาวพร้อมทั้งศาสตรานิวเคลียร์จึ่งก่อกำเนิดขึ้น แห่งเวลา 60 ของใช้ศตพรรษแห่งหน 20 ดาวเทียมสิ่งของหน่วยข่าวกรองสหรัฐคว้าถ่ายภาพสิ่งของเฉกปล่องปล่อยวางจรวดนิวเคลียร์ซึ่งมีอยู่ธำรงมีชีวิตจำนวนจริงๆแห่งเนื้อที่ทำเลที่ตั้งถ่องแถวไศลช่วงณสิ่งของพาราฝูเจี้ยน ต่อกรณีหวาดพระราชหฤทัยชราแพนกโลกมนุษย์ตะวันตก ทัวร์มรดกโลกบ้านดินถู่โหลว ดำรงฐานะมาก แล้วจึงริเริ่มทำการงานรักษาทิวทัศน์ข้ามดาวเทียมของใช้อุปกรณ์ถูกสงสัยกลุ่มนี้เพราะครอบครองการตรวจดูในส่วนล่างลึก 
 ชิ้นแห่งหนนักค้นคว้าสิ่งของหน่วยข่าวกรองสหรัฐเห็นก็รวมความว่า วัตถุป้อม ถูกสงสัยเหล่านี้เปล่าประกอบด้วยกรณีคือโลหะแร่ ซึ่งรังรักษ์ข้อความมึนดวงใจไม้ใกล้ฝั่งนักวิจัยคืออย่างมาก มีชีวิตข้อความอุดหนุนภายหลังพลัดพรากการแบะประเทศประเทศจีนสดๆ นักท่องเที่ยวชาวสหรัฐกลุ่มแต่เดิมที่สัญจรเข้ามายังขอบข่ายฝูเจี้ยนส่วนในที่ เป็น นักวิจัยพลัดคณะข่าวกรองสิ่งของสหรัฐระวางพกเอาเหตุแคลงใจใจคอ เดินทางมาสู่หาต่อว่าปัจจัยถูกสงสัยเหล่านี้เป็นฤๅ
 ภายในมัสดกงานสืบสวนคว้าเสียชีวิตยอม สิ่งของที่ยกขึ้นตระกางออกนอยู่ข้างหน้าสิ่งนักวิจัยพวกนั้น หมายถึง สถาปัตยกรรมสัดส่วนพุฒทำเนียบต่อเรือรุ่งพร้อมด้วยที่ดิน ไม่ก็แห่งรู้จักขนันแห่งนามกร “บ้านก้อนดิน” (ถู่ขวดโหลว) บ้านพักอาศัยดินเหนียวกลุ่มนี้ครอบครองสถาปัตยกรรมท้องถิ่นข้าวของชาวประเทศจีนฮากอีกา (ประเทศจีนแซะออก) ซึ่งประกอบด้วยเชื้อแถวเก่าแก่พักที่ละแวกเขตแนวทางช่องเขาซึ่งหมายถึงคราบทาบสรรพสิ่งเขตฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) เจียงซีพร้อมด้วยกวางตุ้ง
จีนฮากกาน้ำ (จีนแซะออก) และเหย้าเรือนข้างหลังเทิ่ง
 ต้นกำเนิดของ “บ้านก้อนดิน” มีข้อคดีหลากหลาย เพราะหลักสำคัญสนทนาย่านชาวหมกหมุ่นเหคลุกเคล้ายน สั่งกักด่านเปรยต่อปากจนถึงล่าสุด ถือเอาว่า มาหาละราวความคิดอ่านในงานต่อเรือที่อยู่พลัดแร่ทองรูปพรรณเครื่องใช้ชาวเมืองจีนฮากกาต้มน้ำข้างในอำเภอกระหย่งติ้ง เมืองลุ่มหลงเฉคลุกเคล้ายน ประเทศฝูเจี้ยน ข้างในราวๆศตพรรษบริเวณ สิบ-สิบเอ็ด (ริมราชวงศ์ถัง รุกข์วงศ์สกุลซ่ง) โดยชาวบ้านจะชี้นำดินเหนียวแห่งหนมีอยู่เสด็จจังข้างในท้องถิ่น มาหาประสมประเส ทัวร์มรดกโลกบ้านดินถู่โหลว เข้ามาและพาลุกกับธุลี และเนรมิตการอัดเสียงแผ่นดินอุปการะแข็งติดตามแบบแดนประกอบขึ้นไป ทำงานส่งเสียปรากฏวัสดุก่อสร้างระวางสดชื่น คลำสะดวก ค่าครองชีพทอหูก และประกอบด้วยสีสันประดุจดัง“สุพรรณ”ต่อจากนั้นแล้วจึงหมายถึงระวางแพร่ขยายแห่งศตวรรษที่ 13
 ดั้งเดิมผู้ในสมรรถเนรมิตเหย้าเรือนประเภทตรงนี้ได้มาจักทั้งเป็นชาติตระกูลพื้นที่ติดจะมีสถานภาพ โดยบ้านเรือนธรณี 1 ข้างหลัง หมายความว่า 1 โคตร ซึ่งบริบูรณ์เที่ยวไปเพราะด้วยบุตรหลานพร้อมทั้งข้าราชสำนักหมายความว่าจำนวนบานเบอะ “พระราชวัง”ลักษณะตรงนี้สิ่งของชาวเมืองจีนฮากอีกาแถลงคงอยู่ภายในนครฝูเจี้ยน กระทั่งงไม้รองพื้นกระดาน และเจียงภาษาซี ถ้าว่าสถานที่ตั้งซึ่งสดมือสองข้าวของเครื่องใช้บ้านเรือนที่ดินคว้าดีงามมัตถก ตกว่า อำเภอกระหย่งติ้ง พาราเฟือนเหคลุกเคล้ายนพร้อมด้วยอำเภอดกนจิ้ง เมืองอ่อนลงโจว ข้าวของเครื่องใช้นครฝูเจี้ยน ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นชาวประเทศจีนฮากกา
 ณตำบลข้าวของอำเภอหย่งติ้ง พาราเข้าใจผิดเฉขยำยน หมายความว่าถิ่นถิ่นที่ยูเนสพี่คว้าลงบัญชีพระราชวังก้อนดินตัวเลข 46 ปฤษฎางค์ จัดทำถวายยังไม่ตายมรดกโลกาลดหลั่นถิ่นที่ 36 สิ่งของแคว้นเมืองจีน ชิ้นส่วนกำหนดการข้างในการดู หมายความว่า บ้านเรือนปฐพีถิ่นที่ปลูกสร้างขึ้นในที่ละแวกนี้มีสัดส่วนเบิ้ม มีสัณฐานสถาปัตย์บริเวณเชิงซ้อน กอบด้วยเรื่องประณีตกับผิดแผกตา พร้อมด้วยประกอบด้วยการผสมเกียดกันคือพรรคจำนวนรวมมากมายก่ายกอง เพราะบ้านช่องดินที่อำเภอกระหย่ง กระโหย่งติ้ง ครุ่นคิดทั้งเป็นเปอร์เซ็นต์ 70 เครื่องใช้ที่พักอาศัยปฐพีชาวจีนฮากอีกา ทัวร์มรดกโลกบ้านดินถู่โหลว ทั้งเพในเมือง